Producten

Kwalitatieve zuivelproducten tegen een gunstige prijs. Snel en efficiënt geleverd!

Baks Agri Foods levert een breed assortiment zuivel (bij)producten, die in samenwerking met zusterbedrijf Baks Logistiek snel en efficient bij u geleverd kunnen worden. Onze producten zijn in veel gevallen een nevenresultaat bij de voedingsmiddelenproductie en worden daarom voor verhandeling bij ons aangeboden.

Aanbieders van deze (bij)producten zijn producenten van diverse A-merk voedingsmiddelen, zodoende kunnen wij een consistent en kwalitatief goed product aanbieden tegen een gunstige prijs. Wilt u producten aanbieden? Neem dan contact met ons op.

Lees hieronder meer informatie over de toepassing in de varkenshouderij, kalverhouderij, mengvoer industrie en de bio-energie sector.

Varkenshouderij

Vochtrijke bijproducten kunnen de kosten op uw varkenshouderij behoorlijk verlagen. Deze bijproducten komen vooral uit de zuivel verwerkende industrie. Onze belangrijkste producten zijn: kaaswei, voerwei, voermelk, wei concentraten en -permeaten, etc. Deze producten zijn smakelijk, licht verteerbaar, gezond en prijstechnisch interessant. Door jarenlange ervaring weten wij wat zich in de markt van vochtrijke bijproducten afspeelt en kunnen wij u op ieder moment van een goed advies voorzien.

Kalverhouderij

In de vleeskalversector bestaat een toenemende belangstelling voor vloeibare grondstoffen die als melkvervanger voor kalveren kunnen dienen. Vloeibaar voer gebruiken is economisch interessant. Er wordt bespaard op transport, drinkwater en droogkosten (er wordt immers geen melkpoeder gemaakt).

Baks Agri Foods BV kan een aantal producten leveren die goed in het rantsoen passen voor vleeskalveren. Enkele producten die we hiervoor beschikbaar hebben zijn: zoete wei concentraat, perswei concentraat, wei permeaat en kwarkwei concentraat.

Mengvoerindustrie

Ten behoeve van de mengvoederindustrie leveren wij diverse grondstoffen die dienen als pershulpstof, vochtregulator of kleefstof. Deze geconcentreerde, suikerrijke stromen uit de zuivelsector kunnen (gedeeltelijk) dienen als vervanger voor melasse en vinasse. Wij delen graag onze ervaring met u als het gaat om de toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

silos grains en bord de canal

Bio Energie

Sommige producten komen het best tot hun recht bij de opwekking van groene stroom. Het betreft meestal een toepassing als co-substraat in biogasinstallaties. Het biogas dat vrijkomt door vergisting, wordt benut als brandstof in een warmtekrachtkoppeling (WKK). Een WKK levert energie in de vorm van warmte en elektriciteit. We beschikken over enkele producten die regulier ingezet kunnen worden ten behoeve van de vergisting.

Biogasanlage