Baks Agri Foods deelnemer SecureFeed

Sinds 25 augustus 2015 zijn wij volwaardig deelnemer van SecureFeed.

Dat betekent dat wij de toetredingsaudits met goed gevolg hebben doorlopen (documentatieaudit en fysieke audit op locatie) en dat de LPC’s (leverancier/product-combinaties) in de databank van SecureFeed zijn beoordeeld en akkoord bevonden.

Samen met alle deelnemers van SecureFeed wordt invulling en uitvoering gegeven aan een systeem voor monitoring en risicobeoordeling van diervoeders (en de leveranciers ervan).

Nieuwe eisen diervoederleveranciers per 1 januari 2016
Ook zijn er ontwikkelingen in de zuivelsector. De Nederlandse zuivelsector is een wereldspeler en maakt zuivelproducten van topkwaliteit. Om op dit niveau te kunnen blijven acteren worden per 1 januari 2016 een aantal stappen met betrekking tot kwaliteit gezet.
Baks Agri Foods is een belangrijk onderdeel van de zuivelketen en wij willen u daarom ook informeren over de vervolgstappen.

Per 1 januari 2016 zullen de leveringsvoorwaarden van de individuele zuivelondernemingen wijzigen. De nieuwe eisen waaraan diervoederleveranciers dienen te voldoen zijn:

  • Met alle relevante activiteiten aangesloten zijn bij SecureFeed
  • Beschikken over het GMP+ FSA certificaat of gelijkwaardig
  • Beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de gestelde eisen.

Deze bovenstaande eisen gaan gelden voor alle diervoederleveranciers.

Omdat wij volwaardig lid zijn van SecureFeed mogen wij blijven leveren aan melkveehouders. Het is de verantwoordelijkheid van de melkveehouder om ervoor te zorgen dat hij uitsluitend veevoer aankoopt van diervoederleveranciers die aan de gestelde eisen voldoen.

De zuivelondernemingen ondersteunen de melkveehouders bij het toetsingsproces door middel van het publiceren van een ‘witte lijst’ met diervoederleveranciers die voldoen aan de eisen.

Dus u bent en blijft bij ons aan het juiste adres voor al uw veevoedergrondstoffen.